O meni

Sem Miha Indihar, po izobrazbi magister zakonskih in družinskih študij ter magister socialnega dela z družino. Zaključil sem tudi pedagoško-andragoško izobraževanje in se udeležil številnih dodatnih izobraževanj, usposabljanj in predavanj, na katerih sem tudi aktivno sodeloval. Vso strokovno delo sem opravil na področju mladih, predvsem v okviru dela v dijaškem domu. Podporo in razvoju mladih sem posvetil tudi v magistrski nalogi (Povezava med družinsko funkcionalnostjo in razvojem mladostnikove identitete, 2011), ki mi je predstavljala odskočno desko na začetku profesionalne poti.

Svoje poslanstvo vidim v aktivnem spremljanju in podpori mladih ter podpori tistih, ki se z mladimi ukvarjajo. Moje delo in svetovanja temeljijo na bogatih izkušnjah pri delu vzgojitelja v dijaškem domu ter številnih referencah iz različnih področij. V zadnjih osmih letih so mladi pod mojim mentorstvom osvojili več kot 110 priznanj na športnem področju (regijska, medregijska, državna in mednarodna tekmovanja), 6 priznanj na področju kulture ter več kot 10 priznanj na državnih izobraževalnih tekmovanjih. Največjo vrednost dobrega medsebojnega sodelovanja z mladimi pa se kaže pri njihovem celostnem razvoju. Na podlagi aktivnega spremljanja mladih, poskušam skupaj z njimi (po)iskati pot, na kateri se bolj samozavestno, z boljšo samopodobo in okrepljeni z novimi spoznanji bolje soočajo s sedanjimi preizkušnjami in tistimi, ki jih čakajo v kasnejšem obdobju. Razlog za poglobljeno delo na tem področju mi dajejo vsa pozitivna povratna sporočila mladih s katerimi sodelujem.

V prostem času se navdušujem nad branjem in pisanjem; leta 2019 sem izdal knjigo (Študentski dnevi), po kateri je bilo uprizorjenih več gledaliških iger po vsej Sloveniji. V preteklosti sem sodeloval tudi na različnih literarnih festivalih in objavljal poezijo v nekaterih lokalnih časopisih. Zelo močno se navdušujem tudi nad gibanjem – treniral sem atletiko, košarko in hip-hop, sedaj pa nekoliko bolj pogosto kolesarim, telovadim in občasno hodim v hribe.