Ta zanima več informacij o različnih študijskih programih in poklicih?

Klikni spodaj in se prijavi.

Več o projektu PRO-MIND si lahko prebereš tukaj

GDPR: S prijavo na predstavitve študijskih programov se strinjam, da se moji podatki uporabijo izključno za obveščanje o dogodku, na katerega se prijavljam.

PredstavitevDanDatumUraPrijavA
NAGRADNA IGRA PRIJAVA

V šolskem letu 2021/2022 so bile že izvedene naslednje predstavitve: Razredni pouk (PEF, Univerza na Primorskem), Metalurške tehnologije (NTF, UL), Filozofija in sociologija (FF, UL), Etnologija in kulturna antropologija & Španščina in književnost (FF, UL), Fotografija (VIST), Aplikativna kineziologija (Fakulteta za vede o zdravju, UP), Športno treniranje (Fakulteta za šport, UL), Biopsihologija (Famnit, UP),  Psihologija (FF, UL), Kozmetika (VIST), Radiološka tehnologija (ZF, UL), Predšolska vzgoja (PEF, Univerza na Primorskem), Veterinarstvo (Veterinarska fakulteta, UL), Socialno pedagogiko (PEF, UP), Pedagogiko (PEF, UL), Ekonomija (Ekonomska fakulteta UL), Biotehnologija (Biotehniška fakulteta, UL), Arhitektura (Fakulteta za arhitekturo, UL), Računalništvo (FRI, UL), Laboratorijska biomedicina (Fakulteta za farmacijo, UL), Kemija (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL), Finančna matematika (Fakulteta za matematiko in fiziko, UL), Pravo (Pravna fakulteta, UM), Zdravstvena nega (Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin), Biokemija (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL), Fizioterapija Zdravstvena nega (Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin), Strojništvo – VS (Fakulteta za strojništvo, UL), Komunikologija – Tržno komuniciranje (FDV – Fakulteta za družbene vede, UL), Farmacija (Fakulteta za farmacijo, UL), Obramboslovje (FDV, UL), Gospodarsko inženirstvo, smer: strojništvo (Strojna fakulteta in Ekonomsko-poslovna fakulteta, UM), Kulturologija (FDV, UL), Gospodarsko inženirstvo, smer: strojništvo (Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM), Politologija – Študije politike in države (FDV, UL), Novinarstvo (FDV, UL), Geologija (NTF, UL), Politologija – Javne politike in uprava (FDV, UL), Medicina (MF, UM), Inženirstvo materialov (NTF, UL), Geotehnologija in okolje (NTF, UL), Načrtovanje tekstilij in oblačil (NTF, UL), Mednarodni odnosi (FDV, UL), Družboslovna informatika (FDV, UL), Sociologijo (FDV, UL), Medicina (MF, UL), Gradbeništvo (FGG, UL), Energetika (Fakulteta za energetiko, UM), Grafične in interaktivne komunikacije (NTF, UL), Dentalna medicina (MF, UL),  Oblikovanje tekstilij in oblačil (NTF, UL), Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (FGG, UL), Geodezija in geoinformatika (FGG, UL), Strojništvo – UN (FS, LJ),  Tehnologije tekstilnega oblikovanja (FS, UM), Varstvena biologija (FAMNIT, UP), Računalništvo in informatika (FAMNIT, UP), Sredozemsko kmetijstvo (FAMNIT, UP),  Matematika (FAMNIT, UP), Bioinformatika (FAMNIT, UP), Socialna pedagogika (Pedagoška fakulteta, UL), Zgodovina (FHŠ, UP), Vizualne umetnosti in oblikovanje (PEF, UP),  Arheologija (FHŠ, UP), Geografija (FHŠ, UP), Maturitetni tečaj, Študij v tujini (ZDA), Okoljsko inženirstvo (FS, UM).

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na elektronski naslov: info@pro-mind.si