Analiza 2021/2022

Osnovni podatki predstavitev v šolskem letu 2020/2021

število predstavitev 61
število predavateljev 107
število vseh prijav 7821
dijaki prvih letnikov* 81
dijaki drugih letnikov* 255
dijaki tretjih letnikov* 3166
maturantje* 4125
število sodelujočih šol 119

*gre za število prijav in ne dejansko udeležencev

Delež vseh sodelujočih maturantov v Sloveniji (14%) in dijakov (5%) na predstavitvah Pro-Mind je podoben kot v preteklem šolskem letu.

Tabela 2: Seznam vseh predstavitev v šolskem letu 2021/2022:

ŠTUDIJSKI PROGRAM

FAKULTETA

UNIVERZA

Metalurške tehnologije

Pedagoška fakulteta

Univerza na Primorskem

Filozofija in sociologija

Filozofska fakulteta

Univerza v Ljubljani

Etnologija & Španščina*

Filozofska fakulteta

Univerza v Ljubljani

Fotografija

VIST

Aplikativna kineziologija

Fakulteta za vede o zdravju

Univerza na Primorskem

Športno treniranje

Fakulteta za šport

Biopsihologija

FAMNIT

Univerza na Primorskem

Psihologija

Filozofska fakulteta

Univerza v Ljubljani

Kozmetika

VIST

Radiološka tehnologija

Zdravstvena fakulteta

Univerza v Ljubljani

Predšolska vzgoja

Pedagoška fakulteta

Univerza na Primorskem

Veterinarstvo

Veterinarska fakulteta

Univerza v Ljubljani

Socialna pedagogika

Pedagoška fakulteta

Univerza na Primorskem

Pedagogika

Pedagoška fakulteta

Univerza na Primorskem

Ekonomija

Ekonomska fakulteta

Univerza v Ljubljani

Biotehnologija

Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani

Arhitektura

Fakulteta za arhitekturo

Univerza v Ljubljani

Računalništvo

FRI

Univerza v Ljubljani

Laboratorijska biomedicina

Fakulteta za farmacijo

Univerza v Ljubljani

Kemija

FKKT

Univerza v Ljubljani

Finančna matematika

Fakulteta za matematiko in fiziko

Univerza v Ljubljani

Pravo

Pravna fakulteta

Univerza v Mariboru

Zdravstvena nega

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Strojništvo - VS

Fakulteta za strojništvo

Univerza v Ljubljani

Komunikologija

Fakulteta za družbene vede

Univerza v Ljubljani

Farmacija

Fakulteta za farmacijo

Univerza v Ljubljani

Obramboslovje

Fakulteta za družbene vede

Univerza v Ljubljani

GING - strojništvo

Univerza v Mariboru

Kulturologija

Fakulteta za družbene vede

Univerza v Ljubljani

GING - gradbeništvo

Univerza v Mariboru

Politologija - študije politike in države

Fakulteta za družbene vede

Univerza v Ljubljani

Novinarstvo

Fakulteta za družbene vede

Univerza v Ljubljani

Politologija-Javne politike in uprava

Fakulteta za družbene vede

Univerza v Ljubljani

Medicina

Medicinska fakulteta

Univerza v Mariboru

Inženirstvo materialov

Naravoslovno tehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani

Geotehnologija in okolje

Naravoslovno tehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani

Načrtovanje tekstilij in oblačil

Naravoslovno tehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani

Mednarodni odnosi

Fakulteta za družbene vede

Univerza v Ljubljani

Družboslovna informatika

Fakulteta za družbene vede

Univerza v Ljubljani

Sociologija

Fakulteta za družbene vede

Univerza v Ljubljani

Medicina

Medicinska fakulteta

Univerza v Ljubljani

Gradbeništvo

FGG

Univerza v Ljubljani

Energetika

Fakulteta za energetiko

Univerza v Mariboru

Grafične in interaktivne komunikacije

Naravoslovno tehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani

Dentalna medicina

Medicinska fakulteta

Univerza v Ljubljani

Oblikovanje tekstilij in oblačil

Naravoslovno tehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani

Vodarstvo in okoljsko inženirstvo

FGG

Univerza v Ljubljani

Geodezija in geoinformatika

FGG

Univerza v Ljubljani

Strojništvo - UN

Fakulteta za strojništvo

Univerza v Ljubljani

Tehnologije tekstilnega oblikovanja

Fakulteta za strojništvo

Univerza v Mariboru

Varstvena biologija

FGG

Univerza v Ljubljani

Računalništvo in informatika

FAMNIT

Univerza na Primorskem

Sredozemsko kmetijstvo

FAMNIT

Univerza na Primorskem

Matematika

FAMNIT

Univerza na Primorskem

Bioinformatika

FAMNIT

Univerza na Primorskem

Socialna pedagogika

Pedagoška fakulteta

Univerza v Ljubljani

Zgodovina

Fakulteta za humanistične študije

Univerza na Primorskem

Vizualne umetnosti in oblikovanje

Pedagoška fakulteta

Univerza na Primorskem

Arheologija

Fakulteta za humanistične študije

Univerza na Primorskem

Geografija

Fakulteta za humanistične študije

Univerza na Primorskem

Maturitetni tečaj

Študij v tujini (ZDA)

LV Prospectc

Okoljsko inženirstvo

Fakulteta za strojništvo

Univerza v Mariboru

V šolskem letu 2021/2022 smo pripravili 61 predstavitev študijskih programov in poklicev, predstavitev maturitetnega tečaja in predstavitev študija v tujini (študij v ZDA).

Poleg omenjenih dogodkov pa smo pripravili tudi 3 predstavitve srednješolskih programov za učence osnovnih šol in dodatno predstavitev »Kako izbrati pravo srednjo šolo«.

PREDSTAVITEV

SREDNJA ŠOLA

KRAJ

Kako izbrati pravo srednjo šolo

Tehnik optik

Šolski center Rogaška

Rogaška Slatina

Tehnik steklar

Šolski center Rogaška

Rogaška Slatina

Gimnazija VIČ

Gimnazija Vič

Ljubljana