Analiza 2020/2021

Osnovni podatki predstavitev v šolskem letu 2020/2021

število predstavitev 27
število predavateljev 48
število vseh prijav 6412
dijaki prvih letnikov* 64
dijaki drugih letnikov* 315
dijaki tretjih letnikov* 2260
maturantje* 3697
število sodelujočih dijakov 3518
število sodelujočih šol 122

*gre za število prijav in ne dejansko udeležencev

V šolskem letu 2020/2021 smo pripravili 27 predstavitev, pri tem pa je sodelovalo 48 različnih predavateljev. Število vseh prijav je bilo 6.412, ker pa so se nekateri dijaki prijavili na več različnih predstavitev, je bilo skupno število prijavljenih posameznikov 3.518.
Omenjena številka znaša nekaj manj kot 5% vseh dijakov (ob upoštevanju, da je v Sloveniji okoli 74.000 srednješolcev). Delež sodelujočih vseh maturantov (oziroma dijakov zaključnih letnikov) v Sloveniji je bilo nekaj manj kot 14% (delež sodelujočih maturantov je približek in izvira iz podatkov spletne strani GOV.SI, kjer navajajo, da bo letos maturo opravljalo predvidoma 9.093 dijakov na poklicni maturi in 6.927 dijakov na splošni maturi, skupaj torej nekaj več kot 16.000 dijakov).
Na različne predstavitve so se prijavili dijaki iz kar 122 različnih šol iz vse Slovenije. Dejansko število šol je nekoliko nižje, saj pri tem ni upoštevano, da so nekatere šole oz. programi del šolskih centrov.

Tabela 2: Seznam vseh predstavitev

predstavitevskupaj
Farmacija 442
Laboratorijska biomedicina 103
Fizioterapija 120
Dentalna medicina 349
Medicina 543
Študij v tujini 582
Arhitektura 204
Razturi na maturi 367
Babištvo 162
Zobna protetika 214
Akademija za glasbo 94
Specialna pedagogika 379
Pravna fakulteta 517
Kemija 285
Filozofska fakulteta* 124
Sanitarno inženirstvo 73
Delovna terapija 208
AGRFT 172
Fakulteta za strojništvo 223
Veterinarska fakulteta 209
Fakulteta za računalništvo 308
Zdravstvena nega 124
Fakulteta za šport* 141
Radiološka tehnologija 251
Visoka šola za fotografijo 40
Prava izbira & Motivacija* 179

*Dvopredmetni študij Etnologija in kulturna antropologija ter španščina in književnost.
*Predstavljeni so bili vsi trije dodiplomski študijski programi, ki jih izvaja fakulteta.
*Točen naslov zadnje predstavitve je bil: Kako izbrati pravi študij & Motivacija za učenje.