Analiza 2020/2021

Osnovni podatki predstavitev v šolskem letu 2020/2021

število predstavitev 27 število vseh prijav 6412
število predavateljev 48
število predstavitev 27 število vseh prijav 6412
dijaki prvih letnikov* 64
dijaki drugih letnikov* 315
dijaki tretjih letnikov* 2260
maturantje* 3697
število sodelujočih dijakov 3518
število sodelujočih šol 122

*gre za število prijav in ne dejansko udeležencev

V šolskem letu 2020/2021 smo pripravili 27 predstavitev, pri tem pa je sodelovalo 48 različnih predavateljev. Število vseh prijav je bilo 6.412, ker pa so se nekateri dijaki prijavili na več različnih predstavitev, je bilo skupno število prijavljenih posameznikov 3.518.
Omenjena številka znaša nekaj manj kot 5% vseh dijakov (ob upoštevanju, da je v Sloveniji okoli 74.000 srednješolcev). Delež sodelujočih vseh maturantov (oziroma dijakov zaključnih letnikov) v Sloveniji je bilo nekaj manj kot 14% (delež sodelujočih maturantov je približek in izvira iz podatkov spletne strani GOV.SI, kjer navajajo, da bo letos maturo opravljalo predvidoma 9.093 dijakov na poklicni maturi in 6.927 dijakov na splošni maturi, skupaj torej nekaj več kot 16.000 dijakov).
Na različne predstavitve so se prijavili dijaki iz kar 122 različnih šol iz vse Slovenije. Dejansko število šol je nekoliko nižje, saj pri tem ni upoštevano, da so nekatere šole oz. programi del šolskih centrov.

Tabela 2: Seznam vseh predstavitev

PREDSTAVITEV

SKUPAJ

Farmacija

442

Laboratorijska biomedicina

103

Fizioterapija

120

Dentalna medicina

349

Medicina

543

Študij v tujini

582

Arhitektura

204

Razturi na maturi

367

Babištvo

162

Zobna protetika

214

Akademija za glasbo

94

Specialna pedagogika

379

Pravna fakulteta

517

Kemija

285

Filozofska fakulteta*

124

Sanitarno inženirstvo

73

Delovna terapija

208

AGRFT

172

Fakulteta za strojništvo

223

Veterinarska fakulteta

209

Fakulteta za računalništvo

308

Zdravstvena nega

124

Fakulteta za šport*

141

Radiološka tehnologija

251

Visoka šola za fotografijo

40

Prava izbira & Motivacija*

179

*Dvopredmetni študij Etnologija in kulturna antropologija ter španščina in književnost.
*Predstavljeni so bili vsi trije dodiplomski študijski programi, ki jih izvaja fakulteta.
*Točen naslov zadnje predstavitve je bil: Kako izbrati pravi študij & Motivacija za učenje.