Analiza 2020/2021

V šolskem letu 2020/2021 smo pod imenom »Ko bom velik/a, bom…« pripravili 27 predstavitev, pri tem pa je sodelovalo 48 različnih predavateljev. Število vseh prijav je bilo 6.412, ker pa so se nekateri dijaki prijavili na več različnih predstavitev, je bilo skupno število prijavljenih posameznikov 3.518.
Omenjena številka znaša nekaj manj kot 5% vseh dijakov (ob upoštevanju, da je v Sloveniji okoli 74.000 srednješolcev). Delež sodelujočih vseh maturantov (oziroma dijakov zaključnih letnikov) v Sloveniji je bilo nekaj manj kot 14% (delež sodelujočih maturantov je približek in izvira iz podatkov spletne strani GOV.SI, kjer navajajo, da bo letos maturo opravljalo predvidoma 9.093 dijakov na poklicni maturi in 6.927 dijakov na splošni maturi, skupaj torej nekaj več kot 16.000 dijakov).
Na različne predstavitve so se prijavili dijaki iz kar 122 različnih šol iz vse Slovenije. Dejansko število šol je nekoliko nižje, saj pri tem ni upoštevano, da so nekatere šole oz. programi del šolskih centrov.